CREATIEVE VERBLIJFSREGELINGEN voor jonge kinderen  -   co-ouderschap

 

1.  Uitgangspunt : verblijfsregeling aangepast aan de leeftijd van het kind

2.  Creatieve verblijfsregelingen  - twee huizen   (1/ - 14/)

3.  Nest-zorg   -  één huis

4. Kinderen van verschillende leeftijden

5. (School)vakanties

6. Opmerkingen    (1/ uitleg gebruik modellen  2/ nawoord 3/ argumenten tegen?)

1. Uitgangspunt : verblijfsregeling aangepast aan de leeftijd van het kind

De ontwikkeling van het kind, zijn subjectieve perceptie van tijd, en zijn noden aan hechting evolueren met zijn leeftijd.

 

Hoe ouder we worden, hoe sneller de tijd gaat; of, in andere woorden, hoe jonger de kinderen, hoe trager de tijd voor hen gaat. Om een idee van de subjectieve ervaring van tijd te kunnen hebben kan het worden uitgedrukt als een percentage van de leeftijd; een dag voor een één jaar oud kind, in zijn subjectieve beleving van tijd, is zo lang als een maand voor zijn ouders van 30 jaar; en 12 dagen (de tijd tussen twee weekends) zou zijn voor hem even lang zijn als een jaar voor zijn ouders! (J.P de Man)

 

Dus hoe jonger het kind is, hoe minder hij in staat is om de scheiding van zijn ouders over een bepaalde periode te overbruggen.

 

Elk type verblijfsregeling moet rekening houden en aangepast zijn aan de leeftijd van het kind.

 

​Richtlijnen  :

1/   richtlijn voorgesteld door T.B. Brazelton et S.I. Greenspan, 2001 : 

from 0 to 1 years old : two or three times a week , half day at non residential parent

from 1 to 3 years old : depending on the degree of parental accordance, the non residential parent's implication in first caring, the child capacity , the child's knowing the non residential parent's housing, a night at the non residential parent and maximum two nights as from 3 years old

from 3 to 5 years old : residence with the non residential parent a weekend every two weeks and a half day during the week; holidays with the non residential parent if contact maintained with residential parent

as from 6 years old : shared residence could be considered if the parents can talk to each other for things concerning the child

 

2/  Richtlijn voorgesteld door J.P. de Man,    :

Een eenvoudige regel : het kind zou niet langer van één van zijn ouders mogen gescheiden zijn als het jaren oud is (hetzij 1 dag voor een kind van 1 jaar, 2 dagen voor een kind van 2 jaar, enz)

 

3/  Richtlijn voorgesteld door Laly N., 2014   :

maximum 1 nacht vanaf de eerste kleuterklas (2.5 jaar), t2 nachten vanaf de derde kleuterklas (5 jaar), 3 nachten vanaf het eerste leerjaar (6 jaar), vier nachten vanaf het vierde leerjaar (10 jaar), 7 nachten vanaf het middelbaar(13 jaar).  Dit zijn uiteraard het maxima aantal nachten dat het kind volgens zijn leeftijd van zijn ouder gescheiden kan zijn.  Normaal gezien zal bv. een kind van 10 jaar niet klagen dat het zijn ouder slechts 3 nachten moet missen in de plaats van 7 nachten.

Streven naar een kindwaardig verblijfsmodel meer dan naar een gelijkwaardig verblijfsmodel is belangrijk. Een kindwaardig model houdt rekening met de behoeften van het kind om bij zijn ouders te zijn, zelfs als dit niet gebeurt door evenveel overnachtingen bij de ene en de andere ouder. Regelmatig contact via regelmatig bezoek is over het algemeen steeds haalbaar.


Vooral tot het kind 8 jaar is vergen de verblijfsmodellen, die rekening houden met de leeftijd van het kind, de meeste organisatorische inspanningen.

 

 

 

2. Creatieve verblijfsregelingen - twee huizen

Model 1.  Bezoek en zorg op vaste dagdelen   50%/50%

 

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

x

x

o

x

Dinsdag

x

x

o

x

Woensdag

x

x

o

x

Donderdag

x

x

o

x

Vrijdag

x

x

o

x

Zaterdag

x

x

o

x

Zondag

x

x

o

x

Maandag

x

x

o

x

Dinsdag

x

x

o

x

Woensdag

x

x

o

x

Donderdag

x

x

o

x

Vrijdag

x

x

o

x

Zaterdag

x

x

o

x

Zondag

x

x

o

x

 

 

Verblijfsmodel 1 is er vooral voor de baby’s en peuters: elke dag worden de kinderen voor dezelfde vaste periode door de vader (of moeder) bezocht en verzorgd.

Voor de jongste kinderen duurt de tijd - in hun subjectieve beleving - het langste (zoals de tijd voor oudere mensen sneller gaat). Voor kinderen van 1 jaar duurt de tijd subjectief misschien 30 keer zo lang als voor hun ouders van 30 jaar, en duurt   1 dag subjectief dus misschien even lang als een maand voor hun ouders!

Voor baby’s en peuters zijn dagelijkse contacten met  de  tweede ouder  wellicht een betere oplossing dan een gedeeld verblijf over twee huizen. Ook voor oudere kinderen is dit soms een meer haalbare oplossing.

Omdat baby’s vaste rituelen nodig hebben (bv. bij het eten, wassen, gaan wan- delen, slapen gaan, enz.) om de buitenwereld te leren (her)kennen, is het best dat de ‘tweede’ ouder met zijn/haar kinderen tijdens vaste onderdelen van elke dag dezelfde rituelen of activiteiten doet, bv. gedurende enkele uren. Dit kunnen rituelen zijn zoals eten geven, baden, spelen, …

Dit kan in de woning van de ‘eerste’ ouder zijn: in diens afwezigheid of aanwezigheid - de andere ouder houdt zich dan afzijdig in een andere kamer opdat de bezoekende ouder zich zou concentreren op zijn interactie met het kind en opdat conflicten zouden vermeden worden. Als de relatie tussen beide ouders te conflictueus is, kan een activiiteit buitenshuis worden voorzien, zoals  gaan wandelen (bv. van het kinderdagverblijf of de onthaalouder naar de ‘eerste’ ouder). Het kunnen ook activiteiten in de woning van de ‘tweede’ ouder zijn, bv. als beide ouders niet te ver van elkaar wonen.

Voorbeeld: Elke dag zal de vader (moeder) hun kind in het kinderdagverblijf/bij de (onthaal)moeder afhalen tussen u en u , en dan tussen u en u naar de woonplaats van de moeder (vader) brengen.

Voorbeeld: Elke dag of volgende dagen … komt de vader (moeder) naar de gezins- woning en spendeert ginds tijd en zorg met de baby van 15u00 tot 16u00, een bad geven, spelen, wandeling maken, daarbij rekening houdend met de (slaap-)rituelen dat het kind gewoon is, (terwijl de huisouder moeder (vader) afzijdig blijft of het huis uit gaat).

Voorbeeld: Op maandag en donderdag haalt de vader (moeder) het kind op bij de opvang/aan school om 15u30 en brengt kind naar het huis van de moeder (vader), geeft vieruurtje, doet samen het huiswerk, en vertrekt opnieuw om 18u00.

Voorbeeld: Op zaterdag haalt de vader (moeder) het kind op om 14u00 en gaat   naar een lokale speelplein waar hij/zij met het kind gaat wandelen, spelen, sporten, vieruurtje geven en brengt het kind terug thuis bij de moeder (vader) om 18u00.


Model 2.  Dag om dag, ook tijdens het weekend    50%/50%

(max. 1 nacht gescheiden van elke ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

x

x

o

o

Dinsdag

o

o

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

x

x

Vrijdag

x

x

o

o

Zaterdag

o

o

x

x

Zondag

x

x

o

o

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

o

o

Woensdag

o

o

x

x

Donderdag

x

x

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

o

o

Zondag

o

o

x

x

 

 

Verblijfsmodel 3.a.  Vaste dagen tijdens de week, één woensdag  op twee, vaste dagen in het weekend    50%/50%

(max. 2 nachten gescheiden van elke ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

x

x

x

x

Dinsdag

x

x

o

o

Woensdag

o

o

o

o

Donderdag

o

o

x

x

Vrijdag

x

x

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

x

x

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

o

o

Woensdag

o

o

x

x

Donderdag

x

x

x

x

Vrijdag

x

x

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

x

x

 

 

Verblijfsmodel 3.b.  Vaste dagen tijdens de week, één zaterdag op twee  50%/50%

(max. 2 nachten gescheiden van elke ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

o

o

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 4.a.  Dag om dag tijdens de week, één weekend op twee    50%/50%

 

(max. 3 nachten gescheiden van elke ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

o

o

Woensdag

o

o

x

x

Donderdag

x

x

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

x

x

Maandag

x

x

o

o

Dinsdag

o

o

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

x

x

Vrijdag

x

x

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 4.b.  Een hele week behalve de maandag en een lang weekend   50%/50%

(max. 3 nachten gescheiden van elke ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

o

o

Woensdag

o

o

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

x

x

Maandag

x

x

o

o

Dinsdag

o

o

x

x

Woensdag

x

x

x

x

Donderdag

x

x

x

x

Vrijdag

x

x

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 4.c.  Eén weekend op twee, en elke week twee dagen       50%/50%

 

(max. 3 nachten gescheiden van elke ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

x

x

Maandag

x

x

o

o

Dinsdag

o

o

o

o

Woensdag

o

o

x

x

Donderdag

x

x

x

x

Vrijdag

x

x

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 5.a.  Vaste dagen in de week, een half weekend       50%/50%

 

(max. 4 nachten / 3 nachten gescheiden van een ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

x

x

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

o

o

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

x

x

 

 

Verblijfsmodel 5.b.  Vaste dagen in de week, één vrijdag op twee, één zater- en zondag op twee       50%/50%

 

(max. 4 nachten / 3 nachten gescheiden van een ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

o

o

Zaterdag

o

o

x

x

Zondag

o

o

x

x

Maandag

x

x

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 6.  Eén uitgebreid weekend op twee, en elke week twee vaste dagen 

 

Alle overgangen kunnen op de school of de dagopvang plaatsvinden om de risico’s op conflicten tussen de ouders aan de deur van een ouder te vermijden, en om alvast te vermijden dat de kinderen zulke conflicten moeten meemaken. Door de volledige halve school(- of werk)weken krijgen beide ouders zowel school(- en werk)dagen als weekeinddagen te verwerken. Dit geeft aan beide ouders de mogelijkheid volledig betrokken te zijn bij het huiswerk en het spel van hun kinderen. Dit schema ontheft hen ook beiden, op regelmatige tijdstippen, van hun ouderlijke verantwoordelijkheden en zorgtaken, en vermijdt aldus hun overbelasting hierdoor.

(max. 5 nachten gescheiden van een ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

x

x

Maandag

x

x

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 7.a.   Eén weekend op twee en elke woensdag bij de ene ouder     29%/71%

(max. 6 nachten / 2 nachten gescheiden van een ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

o

o

Dinsdag

o

o

o

o

Woensdag

o

o

x

x

Donderdag

x

x

o

o

Vrijdag

o

o

o

o

Zaterdag

o

o

x

x

Zondag

x

x

x

x

Maandag

x

x

o

o

Dinsdag

o

o

o

o

Woensdag

o

o

x

x

Donderdag

x

x

o

o

Vrijdag

o

o

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 7.b.  Eén uitgebreid weekend op twee en elke woensdag bij de ene ouder     36%/64%

 

 

Deze regeling beperkt de scheiding van de tweede ouder tot zes dagen. Zij geeft de tweede ouder meer gelegenheid om huiswerk te controleren, en om deel te nemen aan de rituelen bij het slapengaan en het opstaan. De overgang aan de school na de woensdagnacht vermijdt dan een ouderlijk conflict, of ten minste dat de kinderen het moeten meemaken.  De midweekovernachtingen zorgen er ook voor dat de eerste ouder wat vaker ontheven wordt van de verantwoordelijkheden en de last die de opvoeding en verzorging van de kinderen met zich meebrengt, en geven haar (hem) aldus meer vrije tijd voor persoonlijke aangename bezigheden.

(max. 6 nachten / 3 nachten gescheiden van een ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

o

o

Dinsdag

o

o

o

o

Woensdag

o

o

x

x

Donderdag

x

x

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

x

x

Maandag

x

x

o

o

Dinsdag

o

o

o

o

Woensdag

o

o

x

x

Donderdag

x

x

o

o

Vrijdag

o

o

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 7.a.   Week om week      50%/50%

 

Deze regeling legt de kinderen een scheiding van zeven opeenvolgende dagen op van elk van zijn ouders, wat vaak erg moeilijk is voor kinderen van minder dan 8 jaar.   Ze vermijdt de risico’s op het meemaken van conflicten tussen hun ouders door het aantal overgangen te beperken, en de overgangen niet aan hun deur te laten plaatsvinden. Ze laat beide ouders en voldoende ontwikkelde kinderen toe gewoon te raken aan een wekelijkse routine.  De cyclische huisvesting van de kinderen kan uiteraard het beheer van voorziene lessen, buitenschoolse activiteiten en de regeling van dagopvang bemoeilijken.  Sommige adolescenten kunnen zelfs een regeling verkiezen met verblijven van twee weken in elk huishouden.   Nota: wisselen van huishouden op vrijdag (of beter: de laatste schooldag van de week) na school werkt vaak beter dan op de maandag-na-school, omdat het toelaat om even te ontspannen na de overgang, in plaats van zich dan meteen aan de strakkere regels van de school te moeten aanpassen. De ene ouder wordt niet meer of minder belast dan de andere: beiden moeten even lang voor de kinderen en hun schoolroutine zorgen, en beiden hebben even veel tijd zonder “kinderlast” om zich met hun werk, studies , hobby’s, nieuwe partner, enz. te kunnen bezighouden.

(max. 7 nachten gescheiden van elke ouder)

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

o

o

Dinsdag

o

o

o

o

Woensdag

o

o

o

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

x

x

Maandag

x

x

x

x

Dinsdag

x

x

x

x

Woensdag

x

x

x

x

Donderdag

x

x

x

x

Vrijdag

x

x

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

Verblijfsmodel 7.b.   Eén week-end op twee, en een bezoek in het midden van de week    18%/82%
 
 
van vrijdag na school (of 16u) tot zondag 18h00, en elke woensdag na school (of dagopvang) tot 18u

Deze regeling beperkt de scheiding van de tweede ouder tot maximaal zeven dagen. De toevoeging van het midweekbezoek zou kunnen leiden tot meer conflicten bij de overgangen aan de woning van de eerste ouder, hetgeen nadelig is voor de kinderen. Dit kan gedeeltelijk voorkomen worden door in de overeenkomst of het vonnis te bepalen dat de kinderen door hun tweede ouder aan hun school(bus) –of dagopvang- worden afgehaald.     De eerste ouder wordt door die midweekbezoeken wat ontlast van zijn/haar opvoedings- en verzorgingstaken. Wanneer de tweede ouder moeilijke werkuren heeft, in het bijzonder vroege werkuren, kan deze regeling een van de weinige werkbare oplossingen zijn.

 

 

Ochtend

Voormiddag

Namiddag

Nacht

Maandag

o

o

o

o

Dinsdag

o

o

o

o

Woensdag

o

o

x

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

x

x

Zaterdag

x

x

x

x

Zondag

x

x

x

x

Maandag

x

x

o

o

Dinsdag

o

o

o

o

Woensdag

o

o

x

o

Donderdag

o

o

o

o

Vrijdag

o

o

o

o

Zaterdag

o

o

o

o

Zondag

o

o

o

o

 

 

12. Eén week-end op twee en een halve week     (9/5)

 

12.1/   

Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon - Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon        (7/2/2/3)

 

12.2/

Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon - Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat  Zon     (7/3/2/2)    (37,5%)

 

12.3/ 

Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon - Ma - Di - Woe - Do - Vrij  - Zat - Zon        (“korte 9/5”)     (36%)

 

Van vrijdag aan school (of 16u) tot de ochtend van de eerste daarop volgende woensdag aan school (of 9u) .

Het kind moet 9 dagen één van zijn ouders “missen”.   De eerste ouder wordt wat meer ontlast van zijn/haar verantwoordelijkheid voor huiswerk en klaarmaken voor school en er naartoe brengen.

 

12.4/  

Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon - Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon     (“lange 9/5”)   (37,5%

 

Van de eerste woensdagmiddag van de pare week aan school (of 12u), tot maandag ochtend aan school (of 9u)

Deze regeling verplaatst de tweede woensdagnamiddag uit de vorige regeling naar de donderdag voor het –daardoor nog langer wordend- weekend.  Daardoor heeft deze regeling één overgang per 2 weken minder. Dit is een voordeel, vooral wanneer er conflicten zijn tussen de ouders. Het kind moet daardoor 9 dagen één van zijn ouders “missen”.   Het halen en brengen aan de school of de dagopvang zorgen ervoor dat de kinderen –tijdens de schoolweken- nooit meer aan de deur van een ouder conflicten tussen hun ouders moeten meemaken. In vergelijking met de vorige regeling heeft deze regeling nog een woensdagnamiddag bij de tweede ouder. De eerste ouder wordt zo nog wat meer ontlast van zijn/haar verantwoordelijkheid voor huiswerk en klaarmaken voor school en er naartoe brengen.

13. Eén weekend op twee

 

13.1/ 

M - D - W - D - V - Z - Z -  M - D - W - D - V - Z - Z       (12/2)  (18%)  

 

"Deze regeling voorziet in twaalf dagen scheiding van de tweede ouder. Onderzoek over scheidingskinderen geeft aan dat dit voor vele kinderen te lang is, vooral voor kinderen van minder dan ongeveer 14 jaar. Naar deze regeling overstappen kan het best gebeuren bij het begin van het schooljaar waarin het (jongste) kind in het tweede studiejaar van het middelbaar onderwijs zit: dan valt die verandering van verblijfsregeling niet samen met de stress van de aanpassing aan de nieuwe school met veel meer leerkrachten. Deze regeling heeft als resultaat dat het belang van de “tweede” ouder voor de kinderen afneemt, omwille van de beperkte mogelijkheden om betrokken te zijn in de dagdagelijkse activiteiten voor school en bij het huiswerk. Dit kan deze “tweede” ouder er soms toe aanzetten, zijn onderhoudsbijdragen voor zijn kinderen niet regelmatig te betalen. Bovendien ontheft deze regeling de “eerste” ouder amper van de opvoedingsverantwoordelijkheid voor de kinderen; daardoor zal die zich vaak overbelast voelen. Toch kan deze regeling de voorkeur van sommigen wegdragen, omwille van verschillen in betrokkenheid van de ouders, in de tijd die zij aan hun kinderen kunnen of willen besteden, of in hun opvoedingsmogelijkheden, of als een overgangsregeling"

 

13.2/  Eén uitgebreid weekend op twee

 

M - D - W - D - V - Z - Z - M - D - W - D - V - Z - Z    (11/3)   (21%)

 

van vrijdag aan school (of 16u) tot maandag aan school (of 9u)

"Deze regeling voorziet in elf dagen scheiding van de tweede ouder. Onderzoek over scheidingskinderen geeft aan dat dit voor vele kinderen te lang is, vooral voor kinderen van minder dan ongeveer 12 jaar. Naar deze regeling overstappen kan het best gebeuren bij het begin van het schooljaar waarin het (jongste) kind in het laatste studiejaar van het lager onderwijs zit: dan valt die verandering van verblijfsregeling niet samen met de stress van de aanpassing aan de nieuwe school met veel meer leerkrachten. Deze regeling, met een meer uitgebreid weekend voor de tweede ouder, vermindert het risico op conflicten tussen de ouders, en vermindert daardoor de stress voor de kinderen, omdat er 1 overgang minder is aan de deur van een ouder dan in schema 1.  Deze regeling is doorgaans niet werkbaar als de tweede ouder (of iemand die de kinderen in zijn/haar plaats kan afhalen) te ver van de school woont."

14.  Twee weken / twee weken   -  een maand /een maand  

 

Als kinderen ouder zijn en als dit hen beter past, kunnen langere periodes overeengekomen worden.

3. Nest-zorg - één huis

Niet de kinderen “verhuizen” van de ene ouder naar de andere: zij blijven in de gezinswoning, waar elk van hun ouders hen om beurten komt verzorgen.

Dit is mogelijk voor alle tijdsverdelingen, alle voorgaande schema’s.

Deze regeling bespaart de kinderen de stress van de herhaaldelijke aanpassing aan een nieuw milieu: zij blijven in hun vertrouwde “nestje” in hun vertrouwde omgeving.

Dit is het makkelijkst te realiseren wanneer beide ouders een nieuwe partner, familie of vrienden hebben waar ze bij kunnen logeren in de periodes wanneer zij niet voor hun kinderen moeten zorgen. Ook wanneer het huis groot genoeg is opdat elk van beide ouders in een eigen gedeelte van het huis kan wonen. Omdat beide ouders geen woonplaats nodig hebben die groot genoeg is om hun kinderen te kunnen logeren, is deze oplossing bovendien financieel voordelig, vooral wanneer er veel kinderen zijn, en zeker als beide ouders afwisselend in een zelfde studio kunnen gaan wonen.

Deze regeling wordt meestal maar als overgangsoplossing gebruikt, b.v. tot beide ouders een eigen woning hebben.

 

4. Kinderen van verschillende leeftijden - broederband
Vermits een regeling die goed verwerkt wordt door een jong kind zeker ook goed verwerkt wordt door een ouder kind, zal men zich bij een gezin met meer dan één kind dus richten naar de leeftijd van het jongste kind.
 
Men houdt liefst de broers en zussen samen.
 
Een kind in de lagere school heeft zijn boeken in de klas en neemt enkele mee voor zijn huiswerk thuis. Een leerling van het middelbaar heeft zijn boeken thuis en neemt er enkele mee op school die hij die dag nodig heeft.
 
Een verblijfsregeling die rekening houdt met de leeftijd van het jongste kind dat in de kleuterof lagere school zit, houdt in dat de ouders zich moeten organiseren om de boeken en het gerief nodig voor de middelbare school ook “overgaan”.
 
VB
 
Ma- Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon - Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon    (+3, 8 en 12 jaar)
 
Ma- Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon - Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat - Zon     (+6, 10 en 15 jaar)

 

 
 
5. (School)vakanties
 
Waarom niet het zelfde schema behouden?    Indien de verblijfsregeling gepast is voor de kinderen tijdens het schooljaar, is het goed om deze zo veel mogelijk verder te zetten tijdens de vakantie.
 
Indien een ouder op reis wenst te gaan zijn er aanbevelingen voor een reis van 10 dagen met één ouder voor een kind van 8-9 jaar.
 
(J.P de Man) 
 “In bijlage mijn synthese van de wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen daarover. Hierin kan u lezen dat voor kinderen van 8-9 jaar vakanties van 10 dagen worden aangeraden. Voor kleuters geven deze auteurs nog geen aanbevelingen, maar mij lijkt een vakantie van 7 dagen met 1 van hun ouders voor kleuters wel haalbaar. Om het hen nog makkelijker te maken, kan men hun bezorgdheid „wanneer zie ik papa/mama terug?” opvangen door al op voorhand te zeggen op welke dag dat zal gebeuren; kennen zij de weekdagen nog niet, dan kan men dat verduidelijken op een kalender, waarop men elke voorbije dag wegstreept (of met een lintmeter waarvan men hen elke dag een centimeter laat afknippen). Om te voorkomen dat zij de andere ouder zouden missen, kan men hen ook naar de andere ouder laten bellen of skypen. “
 
Om discussies te vermijden, kan een regeling voor de vakanties (de kortere periodes – niet juli en augustus) voorzien dat gedurende de even jaren het eerste deel van de vakantie wordt doorgebracht met de ouder A tot 18u en het tweede deel met de ouder B;  en het omgekeerde in oneven jaren; indien het aantal dagen vakantie oneven is, gebeurt de overgang rond de middag op de middelste dag.
 
 
6. Opmerkingen

6.1. Uitleg gebruik van de modellen  

 

Bv : Ma - Di - Woe - Do - Vrij - Zat  ... :     

Woensdag na school/dagopvang of  (indien geen school/dagopvang) tussen 12u en 13u haalt ouder B het kind op en zorgt voor het kind 

Woensdag en Donderdag avond slaapt het kind bij ouder B 

Vrijdag zet ouder B het kind af op school of (indien geen school/dagopvang) brengt ouder B het kind naar ouder A tusssen 12u en 13u

 

Om conflicten tussen de ouders in het bijzijn van de kinderen te vermijden, wordt het kind best op een neutrale plaats gebracht : dagopvang, school, bibliotheek, sportzaal, een lokaal "huis van het kind" of "opvoedpunt"

Indien het kind niet naar school/dagopvang kan omdat het ziek is, moeten ouders overeenkomen hoe dit te melden en waar het kind kan opgehaald/gebracht worden.

 

BV  Bezoeken overdag  :  de ouder die het kind bezoekt kan het kind gedurende de afgesproken bezoektijd meenemn naar de lokale speelplein, sportzaal, bibliotheek, huis van het kind, park, ; of bij heel kleine kinderen, blijft de ouder in het huis van de andere ouder, de andere ouder houdt zich dan afzijdig in een andere kamer opdat de bezoekende ouder zich zou concentreren op zijn interactie met het kind en opdat conflicten zouden vermeden worden.

 

 

Nota's door J.P. de Man

Algemene Nota 1 :

Om conflicten te vermijden over de vraag op welke vrijdag het omgangsrechtweekeinde begint -b.v. na een verlofperiode-, kan men in de overeenkomst of het vonnis schrijven: “van de eerste, derde en gebeurlijk vijfde vrijdag van de maand tot de daarop volgende zondag” of “van elke vrijdag die op een onpare datum valt tot de daarop volgende zondag”. Dit maakt het ook makkelijker om die weekeinden snel te vinden, dan de opeenvolging van de “vader-weekeinden” en “moeder-weekeinden” te moeten bijhouden in een agenda.

Nota 2 :

Wanneer de “tweede” ouder soms op een zaterdag en/of zondag moet werken, kan “vrijdag” vervangen worden door “de vooravond van de eerste dag waarop de tweede ouder niet moet werken”, en “zondag” door “de laatste daarop volgende dag waarop de tweede ouder niet moet werken”.

Nota 3 :

Bij voorkeur brengt de ouder die het verblijf met de kinderen eindigt de kinderen naar de andere ouder; de kinderen ervaren dit als een akkoord tussen de ouders ; de ene ouder neemt de kinderen zo niet “weg” uit het huis van de andere ouder.

 

6.2.  Nawoord

 

De afwisselende verblijfsregelingen hieronder geven alleen een lijst van de verschillende opties.

 

Bij de beoordeling van de geschiktheid van deze regelingen moeten de ouders ook zorgvuldig hun eigen geschiedenis, omstandigheden, behoeften en voorkeuren onderzoeken.

 

Het kan zijn dat een ouder tijdelijk niet wil of kan regelmatig zorgen voor zijn/haar kind - zijn werk laat het niet toe, is het te moeilijk voor hem om elke keer gescheiden te worden van het kind - ; ook dan is een kort regelmatig contact beter voor het kind dat lange perioden zonder contact.

 

Vaak ontdekt de ouder die tot dan de zorg voor het kind niet op zich genomen, behoefte en het vermogen om de tijd te nemen voor en te zorgen voor het kind; dit is vaak te laat om het leven samen met de andere ouder te redden, maar nooit te laat voor het kind.

 

De kwaliteit van het contact met het kind is belangrijker dan kwantiteit; maar een zekere kwaliteit van tijd vereist ook een minimale hoeveelheid tijd.

 

In geen geval mag het belang van het kind, zijn leeftijd, zijn ontwikkeling en zijn hechtingsnoden uit het oog verloren worden.

 

Gescheiden worden van het kind en de zorg voor het kind aan de andere ouder overlaten, “loslaten” is niet eenvoudig. Maar het ontlast de ouders een beetje van de verantwoordelijkheid en last die de zorg en opvoeding van kinderen vraagt; het verlicht wel voor een paar avonden de last van het huiswerk en voor een paar ochtenden de stress voor de voorbereiding om naar school te gaan.    Het afwisselend verblijf verlicht beide ouders op regelmatige basis, van hun taken van opvoeding en zorg voor kinderen, en voorkomt dat ze worden overladen.    Het gelijkmatig afwisselend verblijf laat beide ouders toe nauwer te worden betrokken bij de opvoeding van kinderen.

 

 

"Beste ouders,    

 

Jullie zijn geen levenspartners meer, maar jullie zullen altijd ouders blijven.   Als ouder, willen jullie beiden het beste voor jullie kind.   Jullie kennen het kind het best; jullie weten het best wat in zijn belang is.

 

Streef naar een "kind-waardige" verblijfsregeling, niet noodzakelijk een gelijkwaardige verblijfsregeling ; elke kind is uniek elke gezinssituatie ook; een kind evolueert met de jaren een verblijfsregeling zonodig ook.

 

"Volhard in het zoeken naar een overeenkomst om rust te bereiken. Zolang er geen overeenstemming is, blijft het lijden voor iedereen. Geef niet te snel op. Het is niet omdat jullie tot nog toe niet hebben kunnen onderhandelen, dat het niet zal lukken.    Als het nu niet kan, kan het meer succesvol zijn volgend jaar.    Als je het niet kan doen in een confronterende omgeving, met twee advocaten, probeer dan een bemiddelaar.    Kinderen verwachten dat hun ouders zich blijven investeren om hen gelukkig te maken.    Kinderen willen dat het ouderlijk conflict stopt. (Mia Renders, kinderpsycholoog, meester mediator, Centrum Algemeen Welzijnswerk Arteveldes Contrapunt in DOC 51 1673/014 27 januari 2006)""

 

6.3. Argumenten tegen verblijfsregelingen aangepast aan leeftijd jonge kind?  

 

Statement  : Models of residence for children are not possible for a parent because of his professional activity only a week/week residence model is possible

Possible answer : the parent has to adapt his livestyle, workstyle for his child - there are parental leave opportunities to take in order to take free time for visiting regularly the child - equally shared residence of children is not an obligation - models of residence for children where the child has the oppurtunity to have regular contact even briefly with his parent and some overnight during weekends are a possibility also for older primary school children.

 

Statement  :  il y a aussi des parents non séparés qui s'absentent pour une durée plus au moins longue pour des raisons professionnelles ou personnelles

 
Possible answer  : Si l'un des parents est absent pour voyages/ boulot/raisons médicales, l'enfant est effectivement séparé de son parent (et pour les tous jeunes enfants je crois que ceci est aussi difficile - mais parfois nécessaire).

Mais l'enfant est et reste dans la maison familiale où son papa/sa mama reviendra.  Papa/mama qui est présent quand l'autre s'absente, peut probablement mieux encadrer cette séparation. Le parent qui s'absente volontairement ou par nécessité, peut ou pourra revenir à la maison où se trouve l'enfant.